פיתוח מוצרים
פיתוח תבניות להזרקת פלסטיק
ייצור תבניות ניסיוניות לייצור דגמים
ייצור סדרות קטנות ובינוניות
ייצור תבניות לסדרות קבועות וארוכות

הזרקה בחדר נקי

ייצור והרכבה בחדר נקי

שירותים משלימים

הדפסה
צביעה
הרכבה
הלחמה אולטראסונית
חלקי גומי וסיליקון
חלקי מתכת
רכש של אביזרי חשמל ואלקטרוניקה

חומרי גלם הנדסיים

Peek
Polysulphon e; PSU – UDEL
Polyphenylsulfone ; PPSU–RADEL R
PEI ; ULTEM
TPU
Polycarbonate
Polyamide

ייצור

תבניות
הזרקה אוטומטית

הזרקה ידנית והרכבת אינסרטים
הזרקה על אינסרטים (OVER MOLDING)
חלקים דו קומפוננטים