יצור מוצרי פלסטיק בהזרקה : ייצור ושיווק מגוון רחב של רכיבי פלסטיק מדויקים בטכניקה של הזרקה תרמופלסטית, תוך שימוש בתבניות שבבעלות הלקוחות, התבניות  מיוצרות על ידי החברה ותבניות המיוצרות על ידי אחרים.

 ובמיוחד הזרקה בחדר נקי (החברה מתמחה בהזרקת חלקי פלסטיק והרכבתם בחדרים נקיים. ומוסמכת ליצור לפי תקן 13485 (רפואי

יצור מוצרי פלסטיק בהזרקה : ייצור ושיווק מגוון רחב של רכיבי פלסטיק מדויקים בטכניקה של הזרקה תרמופלסטית, תוך שימוש בתבניות שבבעלות הלקוחות, התבניות  מיוצרות על ידי החברה ותבניות המיוצרות על ידי אחרים

החברה מתמחה בהזרקת חלקי פלסטיק והרכבתם בחדרים נקיים. ומוסמכת ליצור לפי תקו 13485